METALKA MAJUR

203,50 RSD

Dvopolna priključnica

Dvopolna priključnica


 • IEC 60884-1, CEE7
 • 16A/250V; IP 20
 • Broj artikla:
  15.01.050 (jezgro od keramike)
  15.01.051 (jezgro od polikarbonata)
 • Pakovanje: 20 kom.335,50 RSD

Dvostruka priključnica

Dvostruka priključnica


 • IEC 60884-1, CEE7
 • 16A/250V; IP 20
 • Broj artikla:
  15.01.057 (jezgro od keramike)
  15.01.055(jezgro od polikarbonata)
 • Pakovanje:12 kom.313,50 RSD

Trofazna priključnica

Trofazna priključnica


 • IEC 60884-1, CEE7
 • 16A/440V; IP 20
 • Broj artikla:
  15.01.059 (jezgro od keramike)
 • Pakovanje:16 kom.165,00 RSD

Jednopolna sklopka

Jednopolna sklopka


 • IEC 60669-1; IP 20
 • Broj artikla:
  10AX/250V
  15.01.001 (bezvijčana veza)
  16AX/250V
  15.01.621 (vijčana veza)
 • Pakovanje: 20 kom215,00 RSD

Serijska sklopka

Serijska sklopka

 • IEC 60669-1; IP 20
 • Broj artikla:
  10AX/250V
  15.01.004 (bezvijčana veza)
  16AX/250V
  15.01.624 (vijčana veza)
 • Pakovanje: 20 kom203,50 RSD

Naizmenična sklopka

Naizmenična sklopka


 • IEC 60669-1; IP 20
 • Broj artikla:
  10AX/250V
  15.01.005 (bezvijčana veza)
  16AX/250V
  15.01.625 (vijčana veza)
 • Pakovanje: 20 kom.324,50 RSD

Unakrsna sklopka

Unakrsna sklopka

 • IEC 60669-1; IP 20
 • Broj artikla:
  10AX/250V
  15.01.006 (bezvijčana veza)
  16AX/250V
  15.01.626 (vijčana veza)
 • Pakovanje: 20 kom.214,50 RSD

Taster svetla sa signalnom sijalicom

Taster svetla sa signalnom sijalicom 

 • IEC 60669-1; IP 20
 • Broj artikla:
  10AX/250V
  15.01.013 (bezvijčana veza)
  16AX/250V
  15.01.633 (vijčana veza)
 • Pakovanje: 20 kom.214,50 RSD

Taster zvona sa signalnom sijalicom

Taster zvona sa signalnom sijalicom 

 • EC 60669-1; IP 20
 • Broj artikla:
  10AX/250V
  15.01.012 (bezvijčana veza)
  16AX/250V
  15.01.632 (vijčana veza)
 • Pakovanje: 20 kom225,00 RSD

Telefonska priključnica 1 x 623K

Telefonska priključnica 1 x 623K 

 • PTT Vesnik 17/90
  IP 20
 • Broj artikla:
  15.01.071
 • Pakovanje: 24 kom.
***PDV je uključen u cenu