BROJILA ZA DOMAĆINSTVO


12.500,00 RSD

DVOTARIFNO TROFAZNO BROJILO SA US I DLMS ZA ED SRBIJU

Dvotarifno monofazno  brojilo sa dvosmernom komunikacijom ( DLMS-om) i  US  za podrucje SRBIJE
TIP :  DB2M US  10-40A 230V DLMS 
GARANCIJA  :  TRI GODINE
U toku garancije ,proizvod ce u slucaju neispravnosti biti poravljen ili zamenjen novim o trosku PROIZVODJACA.
PROIZVODJAC  : ENEL doo Beograd

NAPOMENA  :  PRI NARUCIVANJU OBAVEZNO NAGLASITI ZA KOJE PODRUCJE ELEKTRO DISTRIBUCIJE JE POTREBNO BROJILO.9.600,00 RSD

MONOFAZNO DVOTARIFNO BROILO SA US I DLMS ZA SRBIJU

MONOFAZNO DVOTARIFNO BROILO SA US I DLMS ZA ED SRBIJA

Dvotarifno monofazno  brojilo sa dvosmernom komunikacijom ( DLMS-om) i  US  za podrucje SRBIJE
TIP :  DB2M US  10-40A 230V DLMS 
GARANCIJA  :  TRI GODINE
U toku garancije ,proizvod ce u slucaju neispravnosti biti poravljen ili zamenjen novim o trosku PROIZVODJACA.
PROIZVODJAC  : ENEL doo Beograd

NAPOMENA  :  PRI NARUCIVANJU OBAVEZNO NAGLASITI ZA KOJE PODRUCJE ELEKTRO DISTRIBUCIJE JE POTREBNO BROJILO.9.600,00 RSD

MONOFAZNO DVOTARIFNO BROILO SA US I DLMS ZA ED BEOGRAD

Dvotarifno monofazno  brojilo sa dvosmernom komunikacijom ( DLMS-om) i  US  za podrucje ED BEOGRAD
TIP :  DB2M US  10-40A 230V DLMS 
GARANCIJA  :  TRI GODINE
U toku garancije ,proizvod ce u slucaju neispravnosti biti poravljen ili zamenjen novim o trosku PROIZVODJACA.
PROIZVODJAC  : ENEL doo Beograd

NAPOMENA  :  PRI NARUCIVANJU OBAVEZNO NAGLASITI ZA KOJE PODRUCJE ELEKTRO DISTRIBUCIJE JE POTREBNO BROJILO.12.500,00 RSD

DVOTARIFNO TROFAZNO BROJILO SA US i DLMS ZA ED BEOGRAD

DIREKTNO DVOTARIFNO TROFAZNO BROJILO DLMS

Dvotarifno trofazno brojilo sa dvosmernom komunikacijom i US  za podrucje ED BEOGRAD
TIP :  DB2 US MTK 5-60A 3X230/400V DLMS 
GARANCIJA  :  TRI GODINE
U toku garancije ,proizvod ce u slucaju neispravnosti biti poravljen ili zamenjen novim o trosku PROIZVODJACA.
PROIZVODJAC  : ENEL doo Beograd12.000,00 RSD

DVOTARIFNO MONOFAZNO BROJILO SA DLMS-om ZA ED JAGODINA

 DVOTARIFNO MONOFAZNO BROJILO DLMS ZA ED JAGODINA

Dvotarifno trofazno brojilo sa dvosmernom komunikacijom i MTK US  za podrucje ED JAGODINA- Cuprija
TIP :  DB2M US MTK 10-40A 230V DLMS 
GARANCIJA  :  TRI GODINE
U toku garancije ,proizvod ce u slucaju neispravnosti biti poravljen ili zamenjen novim o trosku PROIZVODJACA.
PROIZVODJAC  : ENEL doo Beograd

NAPOMENA  :  PRI NARUCIVANJU OBAVEZNO NAGLASITI ZA KOJE PODRUCJE ELEKTRO DISTRIBUCIJE JE POTREBNO BROJILO.7.500,00 RSD

DVOTARIFNO TROFAZNO BROJILO

Dvotarifno trofazno brojilo 10-40A 
TIP : DB2 10-40A 3X230/400V
GARANCIJA  : TRI GODINE
U toku garancije ,proizvod ce u slucaju neispravnosti biti popravljen ili zamenjen novim o trosku PROIZVODJACA.
PROIZVODJAC :  ENEL doo Beograd
14.000,00 RSD

DVOTARIFNO TROFAZNO BROJILO SA US I MTK PRIJEMNIKOM zA ED BEOGRAD

Dvotarifno trofazno brojilo sa MTK prijemnikom i funkcijom uklopnog sata za podrucje ED BEOGRAD
TIP : DB2 US MTK 10-40A 3x230/400v 
GARANCIJA : TRI GODINE
U toku garancije ,proizvod ce u slucaju neispravnosti biti popravljen ili zamenjen novim o trosku PROIZVODJACA.
PROIZVODJAC : ENEL doo Beograd

NAPOMENA: PRILIKOM PORUCIVANJA NAGLASITI ZA KOJE PODRUCJE ELEKTRO DISTRIBUCIJE JE POTREBNO BROJILO.
 13.500,00 RSD

DIREKTNO DVOTARIFNO TROFAZNO BROJILO DLMS ZA ED JAGODINA- CUPRIJA

Dvotarifno trofazno brojilo sa dvosmernom komunikacijom i MTK US  za podrucje ED JAGODINA- Cuprija
TIP :  DB2 US MTK 5-60A 3X230/400V DLMS 
GARANCIJA  :  TRI GODINE
U toku garancije ,proizvod ce u slucaju neispravnosti biti poravljen ili zamenjen novim o trosku PROIZVODJACA.
PROIZVODJAC  : ENEL doo Beograd

NAPOMENA  :  PRI NARUCIVANJU OBAVEZNO NAGLASITI ZA KOJE PODRUCJE ELEKTRO DISTRIBUCIJE JE POTREBNO BROJILO.6.500,00 RSD

MTK PRIJEMNIK ZA ED JAGODINU

Digitalni MTK prijemnik sa funkcijom uklopnog sata za podrucje ELEKTRO DISTRIBUCIJE JAGODINA.
TIP.DP1-F US
GARANCIJA  :  TRI GODINE
U toku garancije,proizvod ce u slucaju neispravnosti biti popravljen ili zamenjen novim o trosku PROIZVODJACA.
PROIZVODJAC  :  ENEL doo Beograd
***PDV je uključen u cenu