SCHNEIDER ELECTRIC

349,80 RSD

AUTOMATSKI PREKIDAČ C 2A

Šifra: A9K02102
Kategorija: Automatski osigurač K60 C jednopolni
Proizvođač: Schneider Electric344,50 RSD

AUTOMATSKI PREKIDAČ C 4A

Šifra: A9K02104
Kategorija: Automatski osigurač K60 C jednopolni
Proizvođač: Schneider Electric328,60 RSD

AUTOMATSKI PREKIDAČ B 6A

Šifra: A9K01106
Kategorija: Automatski osigurač K60 B jednopolni
Proizvođač: Schneider Electric318,00 RSD

AUTOMATSKI PREKIDAȍ B10A

Šifra: A9K01110
Kategorija:Automatski osigurač K60N  B  jednopolni
Proizvođač: Schneider Electric302,10 RSD

AUTOMATSKI PREKIDAČ B16A

Šifra: A9K01116
Kategorija: Automatski osigirač K60N B jednopolni
Proizvođač: Schneider Electric
 307,40 RSD

AUTOMATSKI PREKIDAČ B20A

 

Šifra: A9K01120

Kategorija:Automatski osigurač K60N  B  jednopolni
Proizvođač: Schneider Electric328,60 RSD

AUTOMATSKI PREKIDAČ B25A

Šifra: A9K01125
Kategorija: Automatski osigurač K60N B  jednopilni
Proizvođač: Schneider Electric339,20 RSD

AUTOMATSKI PREKIDAČ B32A

Šifra: A9K01132
Kategorija: Automatski osigurač K60N  B jednopolni
Proizvođač: Schneider Electric344,50 RSD

AUTOMATSKI PREKIDAČ B40A

Šifra: A9K01140
Kategorija: Automatski osigurač K60N  B  jednopolni
Proizvođač: Schneider Electric328,60 RSD

AUTOMATSKI PREKIDAČ C 6A

Šifra: A9K02106
Kategorija: Automatski osigurač K60 C jednopolni
Proizvođač: Schneider Electric
***PDV je uključen u cenu