BROJILA ZA DOMAĆINSTVO

36.000,00 RSD

BROJILO ZA SOLARNE PENELE, VETRENJAČE I MINI HIDRO CENTRALE

Dvosmerna brojila vam omogućavaju da sav višak električne energije predate u distributivni sistem. Na primer, vaša sopstvena mala elektrana na krovu tokom sunčanog dana proizvodiće i predavaće električnu energiju dok ste vi van svog doma. Kada ste kod kuće, vaši uređaji biće napajani iz zelenog izvora, a sav predat višak doneće vam komfor da trošite električnu energiju iz distributivnog sistema tokom noći ili tokom oblačnih dana.

Na ovaj način, investicija u solarne panele isplaćuje se duplo brže, od 3-5 godina i preostalih 25-28 godina ostaje vam kao besplatan izvor električne energije.
PROIZVOĐAČ : Meter & Control

14.375,00 RSD

DVOTARIFNO TROFAZNO BROJILO SA US I DLMS ZA ED SRBIJU

Dvotarifno monofazno  brojilo sa dvosmernom komunikacijom ( DLMS-om) i  US  za podrucje SRBIJE
TIP :  DB2M US  10-40A 230V DLMS 
GARANCIJA  :  TRI GODINE
U toku garancije ,proizvod ce u slucaju neispravnosti biti poravljen ili zamenjen novim o trosku PROIZVODJACA.
PROIZVODJAC  : Meter & Control

NAPOMENA  :  PRI NARUCIVANJU OBAVEZNO NAGLASITI ZA KOJE PODRUCJE ELEKTRO DISTRIBUCIJE JE POTREBNO BROJILO.11.500,00 RSD

MONOFAZNO DVOTARIFNO BROILO SA US I DLMS ZA SRBIJU

MONOFAZNO DVOTARIFNO BROILO SA US I DLMS ZA ED SRBIJA

Dvotarifno monofazno  brojilo sa dvosmernom komunikacijom ( DLMS-om) i  US  za podrucje SRBIJE
TIP :  DB2M US  10-40A 230V DLMS 
GARANCIJA  :  TRI GODINE
U toku garancije ,proizvod ce u slucaju neispravnosti biti poravljen ili zamenjen novim o trosku PROIZVODJACA.
PROIZVODJAC  :Meter & Control

NAPOMENA  :  PRI NARUCIVANJU OBAVEZNO NAGLASITI ZA KOJE PODRUCJE ELEKTRO DISTRIBUCIJE JE POTREBNO BROJILO.11.500,00 RSD

MONOFAZNO DVOTARIFNO BROILO SA US I DLMS ZA ED BEOGRAD

Dvotarifno monofazno  brojilo sa dvosmernom komunikacijom ( DLMS-om) i  US  za podrucje ED BEOGRAD
TIP :  DB2M US  10-40A 230V DLMS 
GARANCIJA  :  TRI GODINE
U toku garancije ,proizvod ce u slucaju neispravnosti biti poravljen ili zamenjen novim o trosku PROIZVODJACA.
PROIZVODJAC  : Meter & Control

NAPOMENA  :  PRI NARUCIVANJU OBAVEZNO NAGLASITI ZA KOJE PODRUCJE ELEKTRO DISTRIBUCIJE JE POTREBNO BROJILO.13.500,00 RSD

DVOTARIFNO TROFAZNO BROJILO SA US i DLMS ZA ED BEOGRAD

DIREKTNO DVOTARIFNO TROFAZNO BROJILO DLMS

Dvotarifno trofazno brojilo sa dvosmernom komunikacijom i US  za podrucje ED BEOGRAD
TIP :  DB2 US MTK 5-60A 3X230/400V DLMS 
GARANCIJA  :  TRI GODINE
U toku garancije ,proizvod ce u slucaju neispravnosti biti poravljen ili zamenjen novim o trosku PROIZVODJACA.
PROIZVODJAC  :Meter & Control13.800,00 RSD

DVOTARIFNO MONOFAZNO BROJILO SA DLMS-om ZA ED JAGODINA

 DVOTARIFNO MONOFAZNO BROJILO DLMS ZA ED JAGODINA

Dvotarifno trofazno brojilo sa dvosmernom komunikacijom i MTK US  za podrucje ED JAGODINA- Cuprija
TIP :  DB2M US MTK 10-40A 230V DLMS 
GARANCIJA  :  TRI GODINE
U toku garancije ,proizvod ce u slucaju neispravnosti biti poravljen ili zamenjen novim o trosku PROIZVODJACA.
PROIZVODJAC  : Meter & Control

NAPOMENA  :  PRI NARUCIVANJU OBAVEZNO NAGLASITI ZA KOJE PODRUCJE ELEKTRO DISTRIBUCIJE JE POTREBNO BROJILO.16.100,00 RSD

DVOTARIFNO TROFAZNO BROJILO SA US I MTK PRIJEMNIKOM zA ED BEOGRAD

Dvotarifno trofazno brojilo sa MTK prijemnikom i funkcijom uklopnog sata za podrucje ED BEOGRAD
TIP : DB2 US MTK 10-40A 3x230/400v 
GARANCIJA : TRI GODINE
U toku garancije ,proizvod ce u slucaju neispravnosti biti popravljen ili zamenjen novim o trosku PROIZVODJACA.
PROIZVODJAC : ENEL doo Beograd

NAPOMENA: PRILIKOM PORUCIVANJA NAGLASITI ZA KOJE PODRUCJE ELEKTRO DISTRIBUCIJE JE POTREBNO BROJILO.
 15.525,00 RSD

DIREKTNO DVOTARIFNO TROFAZNO BROJILO DLMS ZA ED JAGODINA- CUPRIJA

Dvotarifno trofazno brojilo sa dvosmernom komunikacijom i MTK US  za podrucje ED JAGODINA- Cuprija
TIP :  DB2 US MTK 5-60A 3X230/400V DLMS 
GARANCIJA  :  TRI GODINE
U toku garancije ,proizvod ce u slucaju neispravnosti biti poravljen ili zamenjen novim o trosku PROIZVODJACA.
PROIZVODJAC  : Meter & Control

NAPOMENA  :  PRI NARUCIVANJU OBAVEZNO NAGLASITI ZA KOJE PODRUCJE ELEKTRO DISTRIBUCIJE JE POTREBNO BROJILO.
***PDV je uključen u cenu