AUTOMATIKA I KONTROLA

6,00 RSD

Kontaktor 37kw 400v AC DILM80(230V50HZ,240V60HZ) 239402 Eaton

Kontaktor 37kw 400v AC DILM80(230V50HZ,240V60HZ) 239402 Eaton6,00 RSD

Kontaktor 45kw 400v AC DILM95(230V50HZ,240V60HZ) 239480 Eaton

Kontaktor 45kw 400v AC DILM95(230V50HZ,240V60HZ) 239480 Eaton6,00 RSD

Kontaktor 55kw 400v AC DILM115(230V50HZ,240V60HZ) 239548 Eaton

Kontaktor 55kw 400v AC DILM115(230V50HZ,240V60HZ) 239548 Eaton12,00 RSD

Kontaktor 75kw 400v AC DILM150(230V50HZ,240V60HZ) 239588 Eaton

Kontaktor 75kw 400v AC DILM150(230V50HZ,240V60HZ) 239588 Eaton3,00 RSD

Instalacioni kontaktor 230V 25A 2NO Z-SCH230/1/25-20 120853 Eaton

 
 
Instalacioni kontaktor 230V 25A                     2NO  Z-SCH230/1/25-20 120853 Eaton3,00 RSD

Instalacioni kontaktor 230V 25A 4NO Z-SCH230/25-40 248847 Eaton

Instalacioni kontaktor 230V 25A                     4NO Z-SCH230/25-40 248847 Eaton
1.500,00 RSD

MOTORNA ZAŠTITNA SKLOPKA 0.4 - 0.63A

OPIS
DM Sklopka 0,4 - 0,63A

Direktni pokretac motora 0,4 - 0,63A

Montaža: Na DIN šinu
 
 
439000          0776     1.750,00 RSD

MOTORNA ZAŠTITNA SKLOPKA 0,63 - 1A

OPIS
DM Sklopka 0,63-1A

Direktni pokretac motora 0,63-1A

Montaža: Na DIN šinu
 
 
439001          0776     1.750,00 RSD

MOTORNA ZAŠTITNA SKLOPKA 1-1.6A

OPIS
DM Sklopka 1-1,6A
Direktni pokretac motora 1-1,6A


Montaža: Na DIN šinu
 
 
439002          0776          1.750,00 RSD

MOTORNA ZAŠTITNA SKLOPKA 1.6-2.5A

OPIS
DM Sklopka 1,6-2,5A
Direktni pokretac motora 1,6-2,5A


Montaža: Na DIN šinu
 
 
439003          0776
***PDV je uključen u cenu