HAPPY ( DEČIJA SOBA )

300,00 RSD 360,00 RSD

SERIJSKA SKLOPKA ( PREKIDAČ ) JAJE NA OKO HAPPY

OPIS
Serijska sklopka ( Prekidač ) JAJE NA OKO HAPPY
 
Ugradnja: Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 mm
Zaštita: Zaštita od dodira
Oblik: Jaje na oko
Stepen zaštite: IP20300,00 RSD 360,00 RSD

SERIJSKA SKLOPKA ( PREKIDAČ ) SUNCE HAPPY

OPIS
Serijska sklopka ( Prekidač ) SUNCE HAPPY
 
Ugradnja: Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 mm
Zaštita: Zaštita od dodira
Oblik: Sunce
Stepen zaštite: IP20300,00 RSD 360,00 RSD

SERIJSKA SKLOPKA ( PREKIDAČ ) CVET HAPPY

OPIS
Serijska sklopka ( Prekidač ) CVET HAPPY
 
Ugradnja: Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 mm
Zaštita: Zaštita od dodira
Oblik: Cvet
Stepen zaštite: IP20300,00 RSD 360,00 RSD

SERIJSKA SKLOPKA ( PREKIDAČ ) ZVEZDA HAPPY

OPIS
Serijska sklopka ( Prekidač ) ZVEZDA HAPPY
 
Ugradnja: Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 mm
Zaštita: Zaštita od dodira
Oblik: Zvezda
Stepen zaštite: IP20300,00 RSD 360,00 RSD

NAIZMENIČNA SKLOPKA ( PREKIDAČ ) JAJE NA OKO HAPPY

OPIS
Naizmenična sklopka ( Prekidač ) JAJE NA OKO HAPPY
 
Ugradnja: Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 mm
Zaštita: Zaštita od dodira
Oblik: Jaje na oko
Stepen zaštite: IP20300,00 RSD 360,00 RSD

NAIZMENIČNA SKLOPKA ( PREKIDAČ ) SUNCE HAPPY

OPIS
Naizmenična sklopka ( Prekidač ) SUNCE HAPPY
 
Ugradnja: Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 mm
Zaštita: Zaštita od dodira
Oblik: Sunce
Stepen zaštite: IP20300,00 RSD 360,00 RSD

NAIZMENIČNA SKLOPKA ( PREKIDAČ ) CVET HAPPY

OPIS
Naizmenična sklopka ( Prekidač ) CVET HAPPY
 
Ugradnja: Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 mm
Zaštita: Zaštita od dodira
Oblik: Cvet
Stepen zaštite: IP20300,00 RSD 360,00 RSD

NAIZMENIČNA SKLOPKA ( PREKIDAČ ) ZVEZDA HAPPY

OPIS
Naizmenična sklopka ( Prekidač ) ZVEZDA HAPPY
 
Ugradnja: Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 mm
Zaštita: Zaštita od dodira
Oblik: Zvezda
Stepen zaštite: IP20300,00 RSD 360,00 RSD

DVOPOLNA ( MONOFAZNA ) PRIKLJUCNICA JAJE NA OKO HAPPY

OPIS
Dvopolna ( Monofazna ) priključnica JAJE NA OKO HAPPY
 
Ugradnja: Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 mm
Zaštita: Zaštita od dodira
Oblik: Jaje na oko
Stepen zaštite: IP20300,00 RSD 360,00 RSD

DVOPOLNA ( MONOFAZNA ) PRIKLJUCNICA SUNCE HAPPY

OPIS
Dvopolna ( Monofazna ) priključnica SUNCE HAPPY
 
Ugradnja: Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 mm
Zaštita: Zaštita od dodira
Oblik: Sunce
Stepen zaštite: IP20
***PDV je uključen u cenu