METALKA MAJUR

275,00 RSD

Trofazna priključnica

Trofazna priključnica

 • (jezgro od keramike)
  IEC 60884-1, CEE7
 • 16A/440V; IP 20
 • Broj artikla:
  11.01.059
 • Pakovanje:16 kom.275,00 RSD

Dvostruka priključnica

Dvostruka priključnica

 • IEC 60884-1, CEE7
 • 16A/250V; IP 20
 • Broj artikla:
  11.01.057 (jezgro od keramike)
  11.01.055 (jezgro od polikarbonata)
 • Pakovanje:12 kom.135,00 RSD

Jednopolna sklopka

Jednopolna sklopka

 • IEC 60669-1; IP 20
 • Broj artikla:
  10AX/250V
  11.01.001 (bezvijčana veza)
  11.01.021 (vijčana veza)
  16AX/250V
  11.01.621 (vijčana veza)
 • Pakovanje: 20 kom.195,00 RSD

Serijska sklopka

Serijska sklopka

 • EC 60669-1; IP 20
 • Broj artikla:
  10AX/250V
  11.01.004 (bezvijčana veza)
  11.01.024 (vijčana veza)
  16AX/250V
  11.01.624 (vijčana veza)
 • Pakovanje: 20 kom. 180,00 RSD

Naizmenična sklopka

Naizmenična sklopka

 • IEC 60669-1; IP 20
 • Broj artikla:
  10AX/250V
  11.01.005 (bezvijčana veza)
  11.01.025 (vijčana veza)
  16AX/250V
  11.01.625 (vijčana veza)
 • Pakovanje: 20 kom. 

 
240,00 RSD

Unakrsna sklopka

Unakrsna sklopka

 • IEC 60669-1; IP 20
 • Broj artikla:
  10AX/250V
  11.01.006 (bezvijčana veza)
  11.01.026 (vijčana veza)
  16AX/250V
  11.01.626 (vijčana veza)
 • Pakovanje: 20 kom.
 
 180,00 RSD

Taster svetla sa signalnom sijalicom

Taster svetla sa signalnom sijalicom

 • IEC 60669-1; IP 20
 • Broj artikla:
  10AX/250V
  11.01.013 (bezvijčana veza)
  16AX/250V
  11.01.633 (vijčana veza)
 • Pakovanje: 20 kom.180,00 RSD

Taster zvona sa signalnom sijalicom

Taster zvona sa signalnom sijalicom

 • IEC 60669-1; IP 20
 • Broj artikla:
  10AX/250V
  11.01.012 (bezvijčana veza)
  16AX/250V
  11.01.632 (vijčana veza)
 • Pakovanje: 20 kom.240,00 RSD

Telefonska priključnica 1 x 623K

Telefonska priključnica 1 x 623K

 • Propis: PTT Vesnik 17/90
  IP 20
 • Broj artikla:
  11.01.071
 • Pakovanje: 24 kom.270,00 RSD

Telefonska priključnica 2 x 623K

Telefonska priključnica 2 x 623K

 • Propis: PTT Vesnik 17/90
  IP 20
 • Broj artikla:
  11.01.072
 • Pakovanje: 24 kom.
***PDV je uključen u cenu