Utičnice, prekidači, indikatori, utikači

135,00 RSD 214,50 RSD

TASTER ZVONA EMPORIO

OPIS
Taster zvona sa i bez svetlece sijalice EMPORIO
 
Ugradnja: Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 mm
Dimenzije: 88 x 80 mm
Zaštita: Zaštita od dodira
Stepen zaštite: IP201.100,00 RSD 1.375,00 RSD

ELEKTRONSKI REGULATOR SVETLOSTI SA POTENCIOMETROM ( DIMER ) EMPORIO

OPIS
Elektronski regulator svetlosti sa potenciometrom ( DImer ) EMPORIO
 
Ugradnja: Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 mm
Dimenzije: 88 x 80 mm
Zaštita: Zaštita od dodira
Stepen zaštite: IP20150,00 RSD 203,50 RSD

DVOPOLNA ( MONOFAZNA ) PRIKLJUCNICA EMPORIO

OPIS
Dvopolna ( Monofazna ) priključnica EMPORIO
 
Ugradnja: Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 mm
Dimenzije: 88 x 80 mm
Zaštita: Zaštita od dodira
Stepen zaštite: IP20250,00 RSD 330,00 RSD

DVOSTRUKA ( MONOFAZNA ) PRIKLJUČNICA EMPORIO

OPIS
Dvostruka ( Dupla Mnonofazna ) priključnica EMPORIO
 
Ugradnja: Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 mm
Dimenzije: 80 x 121 mm
Zaštita: Zaštita od dodira
Stepen zaštite: IP20300,00 RSD 360,00 RSD

JEDNOPOLNA SKLOPKA ( PREKIDAČ ) JAJE NA OKO HAPPY

OPIS
Jednopolna sklopka ( Prekidač ) JAJE NA OKO HAPPY
 
Ugradnja: Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 mm
Zaštita: Zaštita od dodira
Oblik: Jaje na oko
Stepen zaštite: IP20300,00 RSD 360,00 RSD

JEDNOPOLNA SKLOPKA ( PREKIDAČ ) SUNCE HAPPY

OPIS
Jednopolna sklopka ( Prekidač ) SUNCE HAPPY
 
Ugradnja: Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 mm
Zaštita: Zaštita od dodira
Oblik: Sunce
Stepen zaštite: IP20300,00 RSD 360,00 RSD

JEDNOPOLNA SKLOPKA ( PREKIDAČ ) CVET HAPPY

OPIS
Jednopolna sklopka ( Prekidač ) CVET HAPPY
 
Ugradnja: Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 mm
Zaštita: Zaštita od dodira
Oblik: Cvet
Stepen zaštite: IP20300,00 RSD 360,00 RSD

JEDNOPOLNA SKLOPKA ( PREKIDAČ ) ZVEZDA HAPPY

OPIS
Jednopolna sklopka ( Prekidač ) ZVEZDA HAPPY
 
Ugradnja: Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 mm
Zaštita: Zaštita od dodira
Oblik: Zvezda
Stepen zaštite: IP20300,00 RSD 360,00 RSD

SERIJSKA SKLOPKA ( PREKIDAČ ) JAJE NA OKO HAPPY

OPIS
Serijska sklopka ( Prekidač ) JAJE NA OKO HAPPY
 
Ugradnja: Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 mm
Zaštita: Zaštita od dodira
Oblik: Jaje na oko
Stepen zaštite: IP20300,00 RSD 360,00 RSD

SERIJSKA SKLOPKA ( PREKIDAČ ) SUNCE HAPPY

OPIS
Serijska sklopka ( Prekidač ) SUNCE HAPPY
 
Ugradnja: Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 mm
Zaštita: Zaštita od dodira
Oblik: Sunce
Stepen zaštite: IP20
***PDV je uključen u cenu