Instalacioni kablovi

90,64 RSD

PROVODNIK PP/R 3X2.5

Instalacioni kablovi sa izolacijom i plaštom od  PVC-a, tip PP/R (Pun presek)

Kabl: PP/R 3x2.5
Mesto i područje upotrebe:
         - Za elektroenergetske instalacije u suvim prostorijama za trajno polaganje na ili ispod maltera.
 56,65 RSD

PROVODNIK PP/R 3X1.5

Instalacioni kablovi sa izolacijom i plaštom od  PVC-a, tip PP/R (Pun presek)

Kabl: PP/R 3x1.5
Mesto i područje upotrebe:
         - Za elektroenergetske instalacije u suvim prostorijama za trajno polaganje na ili ispod maltera.40,79 RSD

PROVODNIK PP/R 2 X 1.5

Instalacioni kablovi sa izolacijom i plaštom od  PVC-a, tip PP/R (Pun presek)

Kabl: PP/R 2x1.5
Mesto i područje upotrebe:
         - Za elektroenergetske instalacije u suvim prostorijama za trajno polaganje na ili ispod maltera.
***PDV je uključen u cenu