Žica silikonska

915,51 RSD

SILIKONSKI PROVODNIK S/F-16 MM²

Instalacioni kablovi sa izolacijom i plaštom od  PVC-a, tip S/F-16 mm²  (Pun presek)

Kabl: S/F-16 mm²                  
Mesto i područje upotrebe:
         - Za unutrašnje ožičavanje alata i uređaja, kao i za instalaciju u kanalima i cevima koje mogu biti iznad ili ispod maltera.570,00 RSD

SILIKONSKI PROVODNIK S/F-10 MM²

Instalacioni kablovi sa izolacijom i plaštom od  PVC-a, tip S/F-10 mm²  (Pun presek)

Kabl: S/F-10 mm²                  
Mesto i područje upotrebe:
         - Za unutrašnje ožičavanje alata i uređaja, kao i za instalaciju u kanalima i cevima koje mogu biti iznad ili ispod maltera.251,76 RSD

SILIKONSKI PROVODNIK S/F-6 MM²

Instalacioni kablovi sa izolacijom i plaštom od  PVC-a, tip S/F-6 mm²  (Pun presek)

Kabl: S/F-6 mm²                  
Mesto i područje upotrebe:
         - Za unutrašnje ožičavanje alata i uređaja, kao i za instalaciju u kanalima i cevima koje mogu biti iznad ili ispod maltera.190,73 RSD

SILIKONSKI PROVODNIK S/F-4 MM²

Instalacioni kablovi sa izolacijom i plaštom od  PVC-a, tip S/F-4 mm²  (Pun presek)

Kabl: S/F-4 mm²                  
Mesto i područje upotrebe:
         - Za unutrašnje ožičavanje alata i uređaja, kao i za instalaciju u kanalima i cevima koje mogu biti iznad ili ispod maltera.145,00 RSD

SILIKONSKI PROVODNIK S/F-2.5 MM²

Instalacioni kablovi sa izolacijom i plaštom od  PVC-a, tip S/F-2,5 mm²  (Pun presek)

Kabl: S/F-2,5 mm²                  
Mesto i područje upotrebe:
         - Za unutrašnje ožičavanje alata i uređaja, kao i za instalaciju u kanalima i cevima koje mogu biti iznad ili ispod maltera.99,18 RSD

SILIKONSKI PROVODNIK S/F-1.5 MM²

Instalacioni kablovi sa izolacijom i plaštom od  PVC-a, tip S/F-1,5 mm²  (Pun presek)

Kabl: S/F-1,5 mm²                  
Mesto i područje upotrebe:
         - Za unutrašnje ožičavanje alata i uređaja, kao i za instalaciju u kanalima i cevima koje mogu biti iznad ili ispod maltera.
***PDV je uključen u cenu