Podzemni kablovi Aluminijumski (Al)

142,00 RSD

KABL PP00-A 4X16 AL

PODZEMNI VIŠEŽILNI ALUMINIJUMSKI  KABAL 4X16

ENERGETSKI (1KV) KABLOVI SA IZOLACIJOM I PLAŠTOM OD PVC-A, TIP PP00-A 
(SRPS N.C5.220)
222,00 RSD

KABL PP00-A 4X25 AL

PODZEMNI VIŠEŽILNI ALUMINIJUMSKI  KABAL 4X25

ENERGETSKI (1KV) KABLOVI SA IZOLACIJOM I PLAŠTOM OD PVC-A, TIP PP00-A 
(SRPS N.C5.220)
273,60 RSD

KABL PP00-A 4X35 AL

PODZEMNI VIŠEŽILNI ALUMINIJUMSKI  KABAL 4X35

ENERGETSKI (1KV) KABLOVI SA IZOLACIJOM I PLAŠTOM OD PVC-A, TIP PP00-A 
(SRPS N.C5.220)
304,28 RSD

KABL PP00-A 4X50 AL

PODZEMNI VIŠEŽILNI ALUMINIJUMSKI  KABAL 4X25

ENERGETSKI (1KV) KABLOVI SA IZOLACIJOM I PLAŠTOM OD PVC-A, TIP PP00-A 
(SRPS N.C5.220)
423,60 RSD

KABL PP00-A 4X70 Al

PODZEMNI VIŠEŽILNI ALUMINIJUMSKI  KABAL 4X70

Energetski (1kV) kablovi sa izolacijom i plaštom od PVC-a, tip PP00-A 
(SRPS N.C5.220)
583,20 RSD

KABL PP00-A 4X95 AL

PODZEMNI VIŠEŽILNI ALUMINIJUMSKI  KABAL 4X50

 

Energetski (1kV) kablovi sa izolacijom i plaštom od PVC-a, tip PP00-A 
(SRPS N.C5.220)
715,06 RSD

KABL PP00-A 4X120 AL

PODZEMNI VIŠEŽILNI ALUMINIJUMSKI  KABAL 4X120

Energetski (1kV) kablovi sa izolacijom i plaštom od PVC-a, tip PP00-A 
(SRPS N.C5.220)
857,05 RSD

KABL PP00-A 4X150 Al

PODZEMNI VIŠEŽILNI ALUMINIJUMSKI  KABAL 4X95

Energetski (1kV) kablovi sa izolacijom i plaštom od PVC-a, tip PP00-A 
(SRPS N.C5.220)
1.095,41 RSD

KABL PP00-A 4X185 Al

PODZEMNI VIŠEŽILNI ALUMINIJUMSKI  KABAL 4X185

Energetski (1kV) kablovi sa izolacijom i plaštom od PVC-a, tip PP00-A 
(SRPS N.C5.220)
1.435,18 RSD

KABL PP00-A 4X240 AL

PODZEMNI VIŠEŽILNI ALUMINIJUMSKI  KABAL 4X240
Energetski (1kV) kablovi sa izolacijom i plaštom od PVC-a, tip PP00-A 
(SRPS N.C5.220)

***PDV je uključen u cenu