Podzemni kablovi Aluminijumski (Al)

237,06 RSD

KABL PP00-A 4X16 AL

PODZEMNI VIŠEŽILNI ALUMINIJUMSKI  KABAL 4X16

ENERGETSKI (1KV) KABLOVI SA IZOLACIJOM I PLAŠTOM OD PVC-A, TIP PP00-A 
(SRPS N.C5.220)
370,63 RSD

KABL PP00-A 4X25 AL

PODZEMNI VIŠEŽILNI ALUMINIJUMSKI  KABAL 4X25

ENERGETSKI (1KV) KABLOVI SA IZOLACIJOM I PLAŠTOM OD PVC-A, TIP PP00-A 
(SRPS N.C5.220)
456,78 RSD

KABL PP00-A 4X35 AL

PODZEMNI VIŠEŽILNI ALUMINIJUMSKI  KABAL 4X35

ENERGETSKI (1KV) KABLOVI SA IZOLACIJOM I PLAŠTOM OD PVC-A, TIP PP00-A 
(SRPS N.C5.220)
507,99 RSD

KABL PP00-A 4X50 AL

PODZEMNI VIŠEŽILNI ALUMINIJUMSKI  KABAL 4X25

ENERGETSKI (1KV) KABLOVI SA IZOLACIJOM I PLAŠTOM OD PVC-A, TIP PP00-A 
(SRPS N.C5.220)
707,20 RSD

KABL PP00-A 4X70 Al

PODZEMNI VIŠEŽILNI ALUMINIJUMSKI  KABAL 4X70

Energetski (1kV) kablovi sa izolacijom i plaštom od PVC-a, tip PP00-A 
(SRPS N.C5.220)
973,66 RSD

KABL PP00-A 4X95 AL

PODZEMNI VIŠEŽILNI ALUMINIJUMSKI  KABAL 4X50

 

Energetski (1kV) kablovi sa izolacijom i plaštom od PVC-a, tip PP00-A 
(SRPS N.C5.220)
1.193,79 RSD

KABL PP00-A 4X120 AL

PODZEMNI VIŠEŽILNI ALUMINIJUMSKI  KABAL 4X120

Energetski (1kV) kablovi sa izolacijom i plaštom od PVC-a, tip PP00-A 
(SRPS N.C5.220)
1.430,85 RSD

KABL PP00-A 4X150 Al

PODZEMNI VIŠEŽILNI ALUMINIJUMSKI  KABAL 4X95

Energetski (1kV) kablovi sa izolacijom i plaštom od PVC-a, tip PP00-A 
(SRPS N.C5.220)
1.828,78 RSD

KABL PP00-A 4X185 Al

PODZEMNI VIŠEŽILNI ALUMINIJUMSKI  KABAL 4X185

Energetski (1kV) kablovi sa izolacijom i plaštom od PVC-a, tip PP00-A 
(SRPS N.C5.220)
2.396,04 RSD

KABL PP00-A 4X240 AL

PODZEMNI VIŠEŽILNI ALUMINIJUMSKI  KABAL 4X240
Energetski (1kV) kablovi sa izolacijom i plaštom od PVC-a, tip PP00-A 
(SRPS N.C5.220)

***PDV je uključen u cenu