Samonoseći kabal Aluminijumski

60,90 RSD

XOO/O-AL 2x16

SAMONOSIVI KABLOVSKI SNOP (SKS) SA IZOLACIJOM OD UMREŽENOG POLIETILENA SA NOSEĆIM NEUTRALNIM PROVODNIKOM 
(SRPS N.C5.250)
111,65 RSD

XOO/O-AL 4X16

SAMONOSIVI KABLOVSKI SNOP (SKS) SA IZOLACIJOM OD UMREŽENOG POLIETILENA SA NOSEĆIM NEUTRALNIM PROVODNIKOM 
(SRPS N.C5.250)
258,83 RSD

XOO/O-AL 3X35+50/8

SAMONOSIVI KABLOVSKI SNOP (SKS) SA IZOLACIJOM OD UMREŽENOG POLIETILENA SA NOSEĆIM NEUTRALNIM PROVODNIKOM 
(SRPS N.C5.250)

 304,50 RSD

XOO/O-AL 3X35+50/8+2X16

SAMONOSIVI KABLOVSKI SNOP (SKS) SA IZOLACIJOM OD UMREŽENOG POLIETILENA SA NOSEĆIM NEUTRALNIM PROVODNIKOM 
(SRPS N.C5.250)

 329,87 RSD

XOO/O-AL 3X50+50/8

SAMONOSIVI KABLOVSKI SNOP (SKS) SA IZOLACIJOM OD UMREŽENOG POLIETILENA SA NOSEĆIM NEUTRALNIM PROVODNIKOM 
(SRPS N.C5.250)
400,92 RSD

XOO/O-Al 3x70+50/8

SAMONOSIVI KABLOVSKI SNOP (SKS) SA IZOLACIJOM OD UMREŽENOG POLIETILENA SA NOSEĆIM NEUTRALNIM PROVODNIKOM 
(SRPS N.C5.250)
461,82 RSD

XOO/O-Al 3x70+50/8+2x16

Samonosivi kablovski snop (SKS) sa izolacijom od umreženog polietilena sa nosećim neutralnim provodnikom 
(SRPS N.C5.250)

***PDV je uključen u cenu