Samonoseći kabal Aluminijumski

104,72 RSD

XOO/O-AL 2x16

SAMONOSIVI KABLOVSKI SNOP (SKS) SA IZOLACIJOM OD UMREŽENOG POLIETILENA SA NOSEĆIM NEUTRALNIM PROVODNIKOM 
(SRPS N.C5.250)
191,99 RSD

XOO/O-AL 4X16

SAMONOSIVI KABLOVSKI SNOP (SKS) SA IZOLACIJOM OD UMREŽENOG POLIETILENA SA NOSEĆIM NEUTRALNIM PROVODNIKOM 
(SRPS N.C5.250)
445,07 RSD

XOO/O-AL 3X35+50/8

SAMONOSIVI KABLOVSKI SNOP (SKS) SA IZOLACIJOM OD UMREŽENOG POLIETILENA SA NOSEĆIM NEUTRALNIM PROVODNIKOM 
(SRPS N.C5.250)

 523,61 RSD

XOO/O-AL 3X35+50/8+2X16

SAMONOSIVI KABLOVSKI SNOP (SKS) SA IZOLACIJOM OD UMREŽENOG POLIETILENA SA NOSEĆIM NEUTRALNIM PROVODNIKOM 
(SRPS N.C5.250)

 567,25 RSD

XOO/O-AL 3X50+50/8

SAMONOSIVI KABLOVSKI SNOP (SKS) SA IZOLACIJOM OD UMREŽENOG POLIETILENA SA NOSEĆIM NEUTRALNIM PROVODNIKOM 
(SRPS N.C5.250)
689,42 RSD

XOO/O-Al 3x70+50/8

SAMONOSIVI KABLOVSKI SNOP (SKS) SA IZOLACIJOM OD UMREŽENOG POLIETILENA SA NOSEĆIM NEUTRALNIM PROVODNIKOM 
(SRPS N.C5.250)
794,15 RSD

XOO/O-Al 3x70+50/8+2x16

Samonosivi kablovski snop (SKS) sa izolacijom od umreženog polietilena sa nosećim neutralnim provodnikom 
(SRPS N.C5.250)

***PDV je uključen u cenu