Visokonaponski aluminijumski KABAL XHP 48-A 6/10KV

1.056,54 RSD

XHP 48-A 1X95 6/10KV

PODZEMNI VISOKO NAPONSKI  ALUMINIJUMSKI  KABAL 1X95 6-10KV

KABL XHP 48-A IZOLOVAN UMREŽENIM POLIETILENOM (UPET) 1X95 6-10 kV1.163,39 RSD

XHP 48-A 1X120 6/10KV

PODZEMNI VISOKO NAPONSKI  ALUMINIJUMSKI  KABAL 1X120  6-10KV

KABL XHP 48-A IZOLOVAN UMREŽENIM POLIETILENOM (UPET) 1X120 6-10 kV1.507,65 RSD

XHP 48-A 1X150 6/10KV

PODZEMNI VISOKO NAPONSKI  ALUMINIJUMSKI  KABAL 1X150  6-10KV

KABL XHP 48-A IZOLOVAN UMREŽENIM POLIETILENOM (UPET) 1X150 6-10 kV
***PDV je uključen u cenu