VISOKONAPONSKI ALUMINIJUMSKI KABAL XHP 48-A 6/10KV

742,93 RSD

XHP 48-A 1X95 6/10KV

PODZEMNI VISOKO NAPONSKI  ALUMINIJUMSKI  KABAL 1X95 6-10KV

KABL XHP 48-A IZOLOVAN UMREŽENIM POLIETILENOM (UPET) 1X95 6-10 kV818,05 RSD

XHP 48-A 1X120 6/10KV

PODZEMNI VISOKO NAPONSKI  ALUMINIJUMSKI  KABAL 1X120  6-10KV

KABL XHP 48-A IZOLOVAN UMREŽENIM POLIETILENOM (UPET) 1X120 6-10 kV1.060,13 RSD

XHP 48-A 1X150 6/10KV

PODZEMNI VISOKO NAPONSKI  ALUMINIJUMSKI  KABAL 1X150  6-10KV

KABL XHP 48-A IZOLOVAN UMREŽENIM POLIETILENOM (UPET) 1X150 6-10 kV
***PDV je uključen u cenu