KABLOVI

352,44 RSD

H05RR-F (GG/J) 5 x 2.5 300/500V

Provodnik sa izolacijom i plaštom od gume
H05RR-F (GG/J) 
 515,10 RSD

H05RR-F (GG/J) 5 x 4 300/500V

Provodnik sa izolacijom i plaštom od gume
H05RR-F (GG/J) 
 
 713,91 RSD

H05RR-F (GG/J) 5 x 6 300/500V

Provodnik sa izolacijom i plaštom od gume
H05RR-F (GG/J) 
 245,00 RSD

KABL PP00-A 4X16 AL

PODZEMNI VIŠEŽILNI ALUMINIJUMSKI  KABAL 4X16

ENERGETSKI (1KV) KABLOVI SA IZOLACIJOM I PLAŠTOM OD PVC-A, TIP PP00-A 
(SRPS N.C5.220)
355,00 RSD

KABL PP00-A 4X25 AL

PODZEMNI VIŠEŽILNI ALUMINIJUMSKI  KABAL 4X25

ENERGETSKI (1KV) KABLOVI SA IZOLACIJOM I PLAŠTOM OD PVC-A, TIP PP00-A 
(SRPS N.C5.220)
1.555,00 RSD

KABL PPOO 4X25 MM2

PODZEMNI VIŠEŽILNI BAKARNI KABAL  4X25
 70,00 RSD

HALOGEN FREE KABAL N2XH 2X1,5 MM²

Bezhalogen kabl ( N2XH ) sa poboljšanim osobinama u slučaju požara
 134,62 RSD

HALOGEN FREE KABAL N2XH 2X2,5 MM²

Bezhalogen kabl ( N2XH ) sa poboljšanim osobinama u slučaju požara
 192,31 RSD

HALOGEN FREE KABAL N2XH 2x4 MM²

Bezhalogen kabl ( N2XH ) sa poboljšanim osobinama u slučaju požara
 90,00 RSD

HALOGEN FREE KABAL N2XH 3x1,5 MM²

Bezhalogen kabl ( N2XH ) sa poboljšanim osobinama u slučaju požara
 
***PDV je uključen u cenu