KABLOVI

244,08 RSD

LICNASTI PROVODNIK PP/L 5X2.5


Laki savitljivi kablovi sa izolacijom i plaštom od od PVC-a, tip PP/L
(SRPS N.C3.301)
149,32 RSD

LICNASTI PROVODNIK PP/L 5X1.5

LAKI SAVITLJIVI PROVODNIK SA IZOLACIJOM I PLAŠTOM OD PVC MASE149,56 RSD

LICNASTI PROVODNIK PP/L 3X2.5

LAKI SAVITLJIVI PROVODNIK SA IZOLACIJOM I PLAŠTOM OD PVC MASE91,28 RSD

LICNASTI PROVODNIK PP/L 3X1.5

LAKI SAVITLJIVI PROVODNIK SA IZOLACIJOM I PLAŠTOM OD PVC MASE1.115,00 RSD

KABL PP00-A 4X95 AL

PODZEMNI VIŠEŽILNI ALUMINIJUMSKI  KABAL 4X50

 

Energetski (1kV) kablovi sa izolacijom i plaštom od PVC-a, tip PP00-A 
(SRPS N.C5.220)
1.355,00 RSD

KABL PP00-A 4X120 AL

PODZEMNI VIŠEŽILNI ALUMINIJUMSKI  KABAL 4X120

Energetski (1kV) kablovi sa izolacijom i plaštom od PVC-a, tip PP00-A 
(SRPS N.C5.220)
20.415,00 RSD

KABL PP00 4X240 Cu

PODZEMNI VIŠEŽILNI BAKARNI KABAL 4X2401.635,00 RSD

KABL PP00-A 4X150 Al

PODZEMNI VIŠEŽILNI ALUMINIJUMSKI  KABAL 4X95

Energetski (1kV) kablovi sa izolacijom i plaštom od PVC-a, tip PP00-A 
(SRPS N.C5.220)
2.075,00 RSD

KABL PP00-A 4X185 Al

PODZEMNI VIŠEŽILNI ALUMINIJUMSKI  KABAL 4X185

Energetski (1kV) kablovi sa izolacijom i plaštom od PVC-a, tip PP00-A 
(SRPS N.C5.220)
2.715,00 RSD

KABL PP00-A 4X240 AL

PODZEMNI VIŠEŽILNI ALUMINIJUMSKI  KABAL 4X240
Energetski (1kV) kablovi sa izolacijom i plaštom od PVC-a, tip PP00-A 
(SRPS N.C5.220)

***PDV je uključen u cenu